Niello Gifts from King Bhumibol to U.S. Presidents

เครื่องถมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่ประธานาธิบดีสหรัฐ

In the twentieth century, nielloware was no longer a symbol of status but a modern celebration of traditional Thai culture. Although some of these items resemble the water bowls and tea sets gifted in the nineteenth century, several clearly represent a modern interpretation. The container shaped like a bell pepper (Figure 3.36) gifted to First Lady Laura Bush by Queen Sirikit exemplifies how the repertoire for these objects expanded to include new shapes. 

The most novel and Westernized objects of this collection are the desk sets gifted to Presidents Dwight D. Eisenhower and Lyndon B. Johnson during King Bhumibol Adulyadej’s two state visits to the White House (Figures 3.27). Each set includes niello renditions of a paperweight, bookmark, letter opener, calendar, ruler, blotter, pen holder, letter file, alarm clock, and ash tray, all typical supplies of a mid-century American office. Niello production continued to be associated with Nakhon Si Thammarat province into the twentieth century, though many of the pieces made after 1976 may be attributed to Her Majesty’s SUPPORT Foundation, which has patronized this traditional Thai art form for decades. 

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เครื่องถมหาได้เป็นสิ่งของที่แสดงถึงฐานันดรศักดิ์อีกต่อไปไม่ แต่กลับเป็นการเชิดชูศิลปะและวัฒนธรรมไทยในยุคใหม่แทน  แม้ว่าบางชิ้นจะดูคล้ายกับอ่างล้างหน้าและชุดกาน้ำที่พระราชทานให้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่ก็มีหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการใช้แนวคิดสมัยใหม่มาผลิตสิ่งของด้วย  ภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายพริกหวาน (รูปที่ ๓.๓๖) ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้แก่ นางลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนั้น เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งของต่าง ๆ นี้ก็ทำเป็นรูปทรงใหม่ ๆ ได้

สิ่งของที่แปลกใหม่และได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกมากที่สุดในชุดของขวัญนี้ก็คือ ชุดเครื่องเขียนถมทองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์และประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน  ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนทำเนียบขาวทั้งสองครั้ง (รูปที่ ๓.๒๗)  แต่ละชุดประกอบด้วยที่ทับกระดาษ ที่คั่นหนังสือ ที่เปิดจดหมาย ปฏิทิน ไม้บรรทัด กระดาษซับ ที่ยึดปากกา แฟ้มจดหมาย นาฬิกาปลุก และที่เขี่ยบุหรี่ถมทอง ซึ่งต่างก็เป็นเครื่องเขียนและเครื่องใช้ที่มักจะมีไว้ใช้ในสำนักงานในสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐  การทำเครื่องถมยังคงเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐  แม้ว่าหลายชิ้นที่ทำขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๑๙ อาจจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปหัตถกรรมไทยดั้งเดิมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ


 

Gold Niello Desk Set Gift from King Bhumibol Adulyadej to President Dwight D. Eisenhower, 1960 35.8 x 45.7 cm Courtesy of the Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum; 63-378. 1-12

ชุดเครื่องเขียนถมทอง ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ๓๕.๘ x ๔๕.๗ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์; 63-378. 1-12

Gold Niello Desk Set 

King Bhumibol Adulyadej presented desk sets to Presidents Dwight D. Eisenhower and Lyndon B. Johnson. The first, exhibited here, was given to President Eisenhower during Their Majesties’ historic White House visit in 1960. While nineteenth-century nielloware had been intended for use in the Thai court, this modern adaptation was well suited for use in the Oval Office.

ชุดเครื่องเขียนถมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชุดเครื่องเขียนบนโต๊ะทำงานแก่ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ และประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน  ชุดเครื่องเขียนที่จัดแสดงนี้พระราชทานแก่ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนทำเนียบขาวครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓   เครื่องถมเป็นงานของราชสำนักไทยในศตวรรษที่ ๑๙ นั้นทำ ดูสวยงามกลมกลืนเป็นอย่างดีกับห้องทำงานรูปไข่ที่ตกแต่งอย่างทันสมัย

 

Gold Niello Covered Bowl with Gold Royal Cyphers Gift from King Bhumibol Adulyadej to President George W. Bush, 2003 33.7 x 20.5 cm Courtesy of the George W. Bush Presidential Library and Museum; FO.333417.2.a-b

โถถมทองประดับอักษรพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และอักษรพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้พระมหามงกุฎ ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๓.๗ x ๒๐.๕ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช; FO.333417.2.a-b

Gold Niello Water Container Gift from Their Majesties to President William J. Clinton and First Lady Hillary Clinton, 1996 27.5 x 15.2 cm Courtesy of the William J. Clinton Presidential Library and Museum; 4934398.06

พระกรัณฑ์ถมทอง ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน และนางฮิลลารี คลินตัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๗.๕ x ๑๕.๒ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน; 4934398.06

Gold Niello Covered Bowl Embellished with Gold and Diamonds Gift from Their Majesties to President William J. Clinton and First Lady Hillary Clinton, 1996 16 x 10 cm Courtesy of the William J. Clinton Presidential Library and Museum; 4394398.06

ผอบยอดปริกทองคำประดับเพชร พร้อมพานรองถมตะทองลายพุดตานใบเทศ ประดับตรา “กาญจนาภิเษก” ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน และนางฮิลลารี คลินตัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๖ x ๑๐ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน; 4934398.06

Gold Niello Bowl Gift from King Bhumibol Adulyadej to First Lady Claudia “Lady Bird” Johnson, 1967 14.29 x 25.72 cm Courtesy of the Lyndon B. Johnson Presidential Library and Museum; 1967.38.3

พานถมทอง ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่นางคลอเดีย “เลดี เบิร์ด” จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๐ ๑๔.๒๙ x ๒๕.๗๒ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; 1967.38.3

Gold Niello Bowl, Tray, and Ladle Gift from Their Majesties to President Richard M. Nixon and First Lady Pat Nixon, 1969 Bowl: 12.9 x 26 cm; Tray: 36.1 cm diameter; Ladle: 34.3 x 8.8 cm Courtesy of the Richard Nixon Presidential Library and Museum; HS 1969.44.1-3

ขันตักบาตร ถาด และทัพพีถมทอง ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน และนางแพต นิกสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๒ ขัน: ๑๒.๙ X ๒๖ ซม. พาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๖.๑ ซม. ทัพพี: ๓๔.๓ x ๘.๘ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน; HS 1969.44.1-3

Gold Niello Turtle and Tray Gift from King Bhumibol Adulyadej to First Grandson Patrick Lyndon Nugent, 1967 6.35 x 6.53 cm Courtesy of the Lyndon B. Johnson Presidential Library and Museum; 1967.38.4 A-C

เต่าและพานถมทอง ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่แพทริค ลินดอน นูเจ็นท์ หลานชายประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน พ.ศ. ๒๕๑๐ ๖.๓๕ x ๖.๕๓ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; 1967.38.4 A-C

Gold Niello Bowl and Tray Gift from Queen Sirikit to President George H.W. Bush and First Lady Barbara Bush, 1991 18 x 11.5 cm Courtesy of the George Bush Presidential Library and Museum; 91.70108.6

ขันน้ำพร้อมพานถมทอง ลายพุดตานใบเทศ ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช และนางบาร์บารา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๘ x ๑๑.๕ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ บุช; 91.70108.6

Gold Niello Tray Gift from Their Majesties to President Richard M. Nixon and First Lady Pat Nixon, 1969 34.7 x 26.4 cm Courtesy of the Richard Nixon Presidential Museum and Library; HS.1969.48.1-2

ถาดถมทอง ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน และนางแพต นิกสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๒ ๓๔.๗ x ๒๖.๔ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน; HS.1969.48.1-2

Gold Niello Container Embellished with Diamonds Gift from Queen Sirikit to First Lady Laura Bush, 2003 13 x 9.3 cm Courtesy of the George W. Bush Presidential Library and Museum; FO.333268.1.a-c

ตลับพริกหวานถมตะทองประดับเพชร พร้อมกี๋ไม้แกะสลักฉลุโปร่งลายบัว ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๓ x ๙.๓ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช; FO.333268.1.a-c